Referentiegroepen voor de ernst van een verstandelijke beperking

Cliënt in beeld door AVVB

———————————————————————————————————-

Verstandelijke beperking in de DSM-5: Het belang van adaptief functioneren

In de DSM-5 is de diagnosestelling van een verstandelijke beperking aangepast ten opzichte van de DSM-IV. Hierbij is het accent verschoven van het Intelligentie Quotiënt (IQ) naar beperkingen in het adaptief functioneren. In onderhavig onderzoek wordt de pilotversie van een nieuwe schaal getest, die het conceptuele, sociale en praktische functioneren van cliënten in kaart brengt: de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB).

DE PSYCHOLOOG / JANUARI 2019
SOPHIE KRUISDIJK, FEMKE JONKER,
LAURETTE GOEDHARD & HENK NIJMAN

Lees meer


Handreiking Risicomanagement LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn oververtegenwoordigd in de forensische zorg, de GGZ en verslavingszorg.

2017 
HENK NIJMAN, ROBERT DIDDEN & BREN HESPER