Gebruikerservaringen

Interview met Susan Boogaard, GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog bij Pro Persona
Onderwerp: Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking

Wat levert de AVVB op in je werk?
De AVVB geeft inzicht in de alledaagse mogelijkheden van de cliënt, vooral op praktisch vlak in real life geeft het mij meer inzichten dan de testen die wij gebruiken in een psychologisch onderzoek.

Wat levert de uitkomst van de AVVB op voor de cliënt?
Voor de cliënt levert de AVVB inzicht op in de vaardigheden die hij/zij al heeft en in kan blijven zetten. Daarnaast krijgt ook de cliënt meer zicht op zijn/haar kwetsbaarheden. Voor behandelaren en begeleiders wordt het duidelijker waar de cliënt in zijn of haar leven tegen aanloopt en kan de zorg hier op worden afgestemd/aangepast.

Hoe is je ervaring met het gebruik van de AVVB?
Ik vind het een eenvoudige lijst om in te vullen, zelf ben ik nog wel op zoek naar de manier van scoren van de AVVB. Nu geef ik meer een globale samenvatting en ik vraag mij af of de vragenlijst ook nog gescoord kan gaan worden. Ik neem aan van wel, maar daarvoor moeten er eerst normgroepen worden gevormd natuurlijk. Ik gebruik de AVVB momenteel redelijk vaak in combinatie met gerenommeerde intelligentie testen en dit vind ik een prettige combinatie. Mede omdat je een overal beeld krijgt van een klinische test setting en de praktijk.

Waarom zou je anderen aanraden gebruik te maken van de AVVB?

Je neemt de cliënt serieus in de vaardigheden die hij of zij heeft en kan en je kunt gericht adviseren voor ondersteuning!

 


 

Interview met Stefanie Pinas, groepsleider Cordaan
Onderwerp: Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke beperking


Wat levert de AVVB op in je werk?

Het werken met de AVVB geeft meer inzicht in de vaardigheden die van belang zijn om cliënten te trainen tot zelfstandigheid. De AVVB is een aanvulling voor het schrijven van plannen en kan goed gebruikt worden tijdens evaluatie momenten, zoals een multidisciplinair overleg.

Wat levert de uitkomst van de AVVB op voor de cliënt?

Cliënten kunnen samen met begeleiders kijken wat zij al kunnen en wat zij nog moeten leren. Het geeft cliënten ook inzicht als zij een bepaald doel hebben. Veel cliënten willen zelfstandig wonen, maar weten niet wat zij daarvoor moeten doen. Door gebruik te maken van de AVVB krijgen cliënten een beeld van vaardigheden en taken die erbij komen kijken en waar ze aan moeten werken.

Hoe is je ervaring met het gebruik van de AVVB?
Ik vind het fijn om met de AVVB te werken, omdat het meer inzicht geeft in wat een cliënt al kan en waar hij consistent in is. Daarnaast kan ik ook samen met de cliënt kijken naar wat hij/zij nog moet leren om een stap verder te komen in het leven. Ik heb de AVVB ingevuld vanwege mijn scriptie opdracht en ben er achter gekomen dat bepaalde cliënten praktisch heel vaardig zijn. Terwijl er in het dossier staat dat zij een laag IQ hebben. Ook is het mij opgevallen dat begeleiders cliënten soms overschatten door er vanuit te gaan, dat een cliënt een bepaalde vaardigheid al bezit. 
Verder heeft het gebruik van de AVVB ook geholpen bij het maken van keuzes die in het voordeel zijn van de cliënt. Het gaat hierbij om het bepalen of de cliënt in de juiste instelling woont en of een cliënt nog meer begeleiding nodig heeft.

Waarom zou je anderen aanraden gebruik te maken van de AVVB?
Het is een goed hulpmiddel om samen met een cliënt doelen te formuleren en deze ook bij te houden door middel van scores en evaluatiemomenten. En verder ben ik van mening dat het begeleiders meer inzicht geeft in wat zelfstandig functioneren inhoudt.