Doel van AVVB

Deze vragenlijst meet adaptieve vaardigheden. Dat zijn (dagelijkse) vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Beperkingen in deze vaardigheden kunnen duiden op een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Samen met de uitslag van een intelligentietest kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van de verstandelijke beperking. De lijst kan ook gebruikt worden als evaluatie-instrument bij het aanleren van adaptieve vaardigheden en bij het inschatten van hoeveel en welk type begeleiding de clie╠łnt daarbij nodig heeft.

Toekomst AVVB

In de eerste helft van 2021 zal een hernieuwde versie van de AVVB uitgegeven gaan worden door Hogrefe Uitgevers BV. De AVVB krijgt een nieuwe naam: ADAPT. Ook verandert de schaalindeling. Tot het moment van uitgeven blijft de AVVB beschikbaar via deze website. NB: met instellingen die nog betrokken zijn bij onderzoek worden separate afspraken gemaakt.

AVVB invullen

hoe anoniem zijn mijn gegevens?