Doel van AVVB

Deze vragenlijst meet adaptieve vaardigheden. Dat zijn (dagelijkse) vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Beperkingen in deze vaardigheden kunnen duiden op een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Samen met de uitslag van een intelligentietest kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van de verstandelijke beperking. De lijst kan ook gebruikt worden als evaluatie-instrument bij het aanleren van adaptieve vaardigheden en bij het inschatten van hoeveel en welk type begeleiding de clie╠łnt daarbij nodig heeft.

Toekomst AVVB

Vanaf eind maart 2021 is de nieuwste versie van de AVVB bij Uitgeverij Hogrefe te bestellen, onder de naam ADAPT. Instellingen die officieel hebben deelgenomen aan het onderzoek krijgen een eenmalige korting op de handleiding. Daar volgt een mailing over. Vanaf half april kunnen de starterspakketten (handleiding, 25 vragenformulieren, 25 profielformulieren) daadwerkelijk geleverd worden. Deze website houdt vanaf begin mei op te bestaan. Eind mei zal er ook een digitale versie van de ADAPT bij Hogrefe verkrijgbaar zijn.

AVVB invullen

hoe anoniem zijn mijn gegevens?