Doel van AVVB

Deze vragenlijst meet adaptieve vaardigheden. Dat zijn (dagelijkse) vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Beperkingen in deze vaardigheden kunnen duiden op een (licht) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.

Samen met de uitslag van een intelligentietest kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van de verstandelijke beperking op conceptueel, sociaal en praktisch gebied.

De lijst kan ook gebruikt worden als evaluatie-instrument bij het aanleren van adaptieve vaardigheden en bij het inschatten van hoeveel en welk type begeleiding de cliënt daarbij nodig heeft. Op de laatste pagina kan een profiel worden gemaakt van de sterk en zwak ontwikkelde vaardigheden van de cliënt.

AVVB invullen

hoe anoniem zijn mijn gegevens?